top of page
trabzon.jpg

TRABZON BÖLGE 

BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ 

trabzon-egt1.jpg

Bilirkişilik, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif olarak yerine getirilen bir hizmettir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile yetki ve sorumluklarının yanında taşıması gereken hususların da yasal çerçeveye alınmasıyla birlikte, bilirkişilerin hak ve hukukunun korunması, günün şartlarına göre eğitim yoluyla en üst bir standartta görevlerini yerine getirebilmeleri için örgütsel anlamda bir yapıya kavuşturulmaları kaçınılmaz bir durumdu.

 

Bu bağlamda, Bölge Bilirkişilik dernekleri olarak tek bir çatı altında toplanarak, ülke çapında organizasyonlarla (toplantı, panel ve çalıştay v.b) üyelerimizin gelişimine yardımcı olmak, verilen hizmetin kalitesini artırmak amaç ve azminde olacağız.

Saygılarımla, 

Osman Kenan AKSOY 

Trabzon Bilirkişiler Derneği

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

happy-team.jpg
Yönetim Kurulu

Osman Kenan AKSOY 

Recep OĞUZ 

Yaşar AKTAŞ 

Kadir HATİPOĞLU 

Dilek KAZAZ 

Onur DORUK 

Bahtiyar TOPAL 

Trabzon Bilirkişiler

Dernek İletişimi

osmankenanaksoy_edited.jpg

Osman Kenan AKSOY

Mali MÜşavir 

Kurucu Başkan

bay.jpg

Recep OĞUZ

...

Başkan Yardımcısı 

bay.jpg

Yaşar AKTAŞ 

.....

Genel Sekreter 

uye-kayit-basvuru-min.png
bottom of page