top of page
anabilder-logo.png

ANKARA BÖLGE

ANADOLU BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ

anabilder (2).jpeg

Bilirkişiler eğitimini aldıkları özel ve teknik bilgileri uzun süreli mesleki tecrübeleri ile birleştirerek adalet sisteminin uygulanabilmesi için bilirkişi listelerine kaydedilirler. Görevlerinden önce, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” Diyerek yemin ederek görevlerine başlarlar. Kendilerine yapılan görevlendirme doğrultusunda özel ve teknik bilgileri doğrultusunda, tüm etik davranış değerlerini ve tarafsızlığı ana ilke olarak kabul ederek raporlarını düzenlerler.

Ankara Bölge Kurulu listelerinde bulunan bilirkişiler olarak, kurumsal bir yapı oluşturması için bilirkişileri ilgilendiren her mecrada,  mesleki ve kişisel gelişimleri ile sosyal yaşamlarındaki kalitenin artırılmasına yönelik her durumda, birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı tartışmak, çözümler bulmak ve gereği halinde temsil etmek amacı ile çalışmalarımızı Ankara Bölge Anadolu Bilirkişiler Derneği çatısı altında sürdürmek için bir araya geldik.

Derneğimiz, bölgemiz yetki çerçevesindeki illerde bulunan bilirkişilerin saygınlıklarının ve çalışma konforlarının artırılması için çalışmalarımızda üstadlarımızın bilgi birikimleri ve deneyimleri ile genç arkadaşlarımızın dinamikliğini bir araya getirerek çalışma azmindeyiz.

Yüce önder ATATÜRK’ün 10.yıl nutkunda dediği gibi, “…Fakat yaptıklarımızı asla kafi görmüyoruz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz….”

Çalışmalarımızda, birlik ve beraberlik içinde yol alacağımız üstadlarımızı, arkadaşlarımızı, paydaşlarımızı,  işbirliği içinde olacağımız tüm kurum ve kuruluşları, adaletin tecellisi için gönül vermiş herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Saygılarımla, 

ERDİNÇ ARISOY 

Yönetim Kurulu Başkanı 

happy-team.jpg
Yönetim Kurulu

Gökhan ŞAHİN  - Sigortacı

H.Dilek UYAR - Bankacı 

Aslıhan SEYHAN  - Bankacı

Mustafa AŞÇI - Gayrimenkul Değerleme Uzm.

Pınar GÜLŞEN   - Bankacı 

F.Nermin AKPINAR - Bankacı

Hakan TÜRK  -  Avukat

Duygu ERDOĞAN  -  Sigortacı

Feyzullah ÜNAL  -  Mobilyacı

B. Tarkan SÖZER   -  Avukat

Nihat SÜMER  -  Bilişim Mühendisi 

Birsen ÖZTÜRK  - Sigorta Eksperi

Fatih ÖZEL  - Bankacı

Serdar ORAL  - Gayrimenkul Danışmanı 

Ankara Bölge Anadolu Bilirkişiler Dernek İletişimi

gokhan-sahin_edited.jpg

Gökhan ŞAHİN 

Sigortacı

Başkan Yardımcısı 

dilek-uyar_edited.jpg

H.Dilek UYAR 

Bankacı 

Genel Sekreter

aslihan-seyhan_edited.jpg

Aslıhan SEYHAN

Bankacı

Sayman 

uye-kayit-basvuru-min.png
bottom of page