top of page

DERNEKLERİMİZ

Bölgesel yapılanmamızın ve üyelerimizin ana kaynağı olan derneklerimizin yürütmekte olduğu faaliyetler ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda sahadaki temsil gücümüzü sizlerle tamamlıyoruz. Güçlü bir temsil için güçlü bir yapılanma ve öncü Sivil Toplum Kuruluşu için bir aradayız.

NELER YAPARIZ ? 

Yerel Eğitim 

Organizasyonları 

Stratejik işbirliğimiz ile özel eğitim kurumları ve üniversiteler işbirliği ile yerelde eğitim organizasyonları düzenlemekteyiz. Yeniliklere ve bilirkişilerimizin güncel eğitimlerine önem vermekteyiz.

Mesleki Gelişim 

Kariyer Günleri 

Örgün öğretim kurumlarındaki öğrencilerimizin akademik eğitim takvimi kapsamındaki Kariyer Günleri'ne, etkinliklerine farklı meslek mensupları bilirkişilerimizce destek vererek farkındalık, gelişim, vizyonel katkı sağlamaktayız. 

sodes_edited_edited.jpg

Ortak Sorunların Çözümü 

Bilirkişilerimizin yerelde karşılaştıkları sorunların derlenmesi, filtrelenmesi KVKK kapsamında arındırılarak çözümlerin üretilmesi amacıyla Bakanlık ve Daire Başkanlığı Bölge Kurulları nezdinde girişimlerde bulunarak ortak akılcı, katılımcı, çoğulcu ve çözüm odaklı sonuçlar geliştirmekteyiz.

_edited_edited.jpg

Sosyal Destek 

Projelerine Katkı

Ülkemizde uygulanmakta olan SODES, SOGES gibi kalkınma ajansları ve ilgili Bakanlıkların sosyal destek kapsamlı projelerinde yerel derneklerimiz vasıtasıyla etkin rol oynayarak toplumsal farkındalık yaratan projelerde bilirkişilerimizle birlikte rol alırız. 

Bilirkişiliğin Saygınlık Kazanımı

Bilirkişilerimiz ülkemizde saygınlığının artırılmasına yönelik Avrupa'da uygulamaları ve Yurt Dışında bulunan STK'lar ile karşılıklı projeler geliştirmek suretiyle ortak norm ve saygınlık çerçevesinde ülkemizde bilirkişiliğin saygınlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. 

Anlaşmalı Kurumlarla Sosyal Hayat 

Bilirkişilerimiz sosyal hayatlarında da yararlanabilecekleri özel anlaşmalı kurumlar işbirliği çerçevesinde sağlık, eğitim, otomotiv, teknoloji, sigorta ve sosyal alanlarda özel indirimler, avantajlar sunan uygulama ve ayrıcalıklar için stratejik işbirlikleri yürütmekteyiz. 

tobfed_isbirligi_protokolu_3_edited.jpg
bottom of page