top of page

İL TEMSİLCİLİKLERİ

yonetim-kurulu.jpg

Bilirkişiler Federasyonumuz, 

Katılımcı derneklerimizin üyelerinden oluşan,  Asil ve Yedek Delegelerden oluşmaktadır. Tüm asil delegeler federasyon içinde oluşturulan komisyon ve komitelerde, çalıştaylar yaparak bilirkişilerimize faydalı olmaya çalışacaktır.

 

Bunun yanı sıra her derneğin bağlı bulunduğu bölge kurullarına bağlı illerdeki bilirkişileri temsilen il temsilcileri görevlendirilmek suretiyle adli ve tüketici alanındaki işlevleri üstlenecektir.

 

Bu sayede 81 ildeki uzmanlık alanları farklı her bilirkişinin tüm sorunları sahadan, merkeze kurumsal ve profesyonel bir oluşum içerisinde taşıyacak, çözümler üretilecek ve talepler bölge kurullarına daire başkanlığına ve gereği halinde bakanlığa kadar ulaştırılarak adaletin tesisi için emek ve mesai harcayan bilirkişilik temel ve etik ilkelerine bağlı özel ve tüzel kişilikler halinde çalışan tüm bilirkişilerin başta saygınlığının arttırılması sonrasında ise çalışma konforunun yükseltilmesi için mücadele edilecektir

 

Bu amaçla gerekli bilgi akışının sağlanması adına 81 ildeki il temsilcilerine çok büyük bir görev ve sorumluluk düşmekte olup çalışma gayret ve tespitleri tüm bilirkişileri etkileyecektir. Bu sebeple 81 il için İL TEMSİLCİLİĞİ adayı bilirkişilerimizin,  bağlı bölge dernekleri veya federasyon oluşumumuz aracılığıyla taleplerini değerlendirmekteyiz.

Delegelerimizle birlikte 180 kişilik kurumsal temsil kadrosunda sizde yer almak istemez misiniz? 

bottom of page