top of page

TTH Başvuruları Hususunda

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 09/07/2020 tarih ve 30826 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri gereğince, Ticaret Bakanlığı tarafından il müdürlüklerine müracaatla oluşturulacak bilirkişi listeleri için duyurular yapılmıştı.
2018 yılından bu yana faaliyetlerini bölge dernekleri olarak yürütmekte olan Bölge Bilirkişiler Dernekleri oluşturdukları Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu Platformu kurucuları, Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat URKAYA, Ankara Anadolu Bilirkişiler Derneği Başkanı Erdinç ARISOY ve Çorum Hitit Bilirkişiler Derneği Başkan Vekili Fatih KANKURDAN ’dan oluşan heyet, 02.10.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bayram UZUNOĞLAN ve Daire Başkanı Kadir YILMAZ ile bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde ve iştişarelerde bulundular.

Bilirkişilik Temel Eğitimi almış, sektör ve mesleklerinde deneyim, tecrübe, bilgi birikimleri ile mevzuatlar gereği adli ve tüketici alanlarında adaletin tecillisi, tüketicinin sorunlarının değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında, ülke genelinde 48bin’e yakın Bilirkişinin, belirlenen meslek alanlarından il merkezlerinde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişiliğine başvurularının 01 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

12 bölgede mevcut olan Bilirkişi Derneklerimizin, üyelerimizin ve bilirkişilerimizin, kamu görevi niteliğine haiz bilirkişilik faaliyetini icra etmeleri için gerekli şartlara ilişkin detayların İl Merkezlerinde Ticaret İl Müdürlüklerinden, internet üzerinden Ticaret Bakanlığı sayfalarından ve dernek merkezlerimizde bilgi alabileceklerdir.

Bilirkişiler Derneklerimiz ve Federasyon Oluşum Platformumuz daima kamu görevi bilinciyle devletimizin tüm adli, idari, tüketici ve tahkim alanlarındaki bilirkişilik faaliyetlerinin icrasında bulunan bilirkişilerimiz koordinasyonu için çaba ve gayretlerine devam etmektedir.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page