top of page

Daire Başkanlığı ZiyaretimizFederasyon üst yönetimimiz başkanlık divanı Adalet Bakanlığı'nda Bilirkişilik Daire Başkanı Sn. Abdulkadir KUTLUK'u makamını ziyaret etti.


Sürekli olarak saha çalışmalarında bağlı derneklerimiz vasıtasıyla toplanan verilerle Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alan Adli Bilirkişilerin sahada karşılaştıkları sorunlarla, mevzuattan kaynaklı yaşanan bilirkişi sorunlarını ve uzmanlık ile alt uzmanlık alanlarına dair hususlarda bilirkişilerin hazırlamış oldukları raporlar, uzmanlık alanı dışındaki görev kabullleri ile bilirkişilere yönelik iç denetimler neticesindeki disiplin soruşturmaları istişare edildi.


Adaletin tecellisi için teknik bilgi ve birikimleri ile bilirkişilerce uzmanlık alanları doğrultusunda hazırlanan raporların Bilirkişilik Kanunu'na ve Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirlenen çerçeveler dahilinde olması gerekliliğine hassasiyet gösterilmesi hususunda görüş birliğiyle, Adalet Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde dava dosyalarına aktarılacak taşınır veya taşınmaz varlıklara ilişkin kayıt bilgilerinin mahkemelerle paylaşılması, görevlendirme usul ve esasları çerçevesinde dikkat edilecek hususlar, bilirkişilik müessesinin saygınlığının artırılması, ortak kalite standartları çerçevesindeki bilirkişi yükümlülükleri, bilirkişi şikayetlerinin prosedürü, bilirkişiliğe kabulün usul ve esasları yönündeki önerilerle, tüzel bilirkişilik üzerine istişarelerde bulunulmuştur.
Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page