top of page

“ Bilirkişi Adayları Reklam Oyununa Gelmesin…”

Adli, Tüketici ve Sigorta Tahkim alanlarında bir kamu görevi üstlenen bilirkişilerimizin birlikteliği ile oluşturdukları, ülkemizdeki tek ve aktif resmi sivil toplum kuruluşları olan bölge bilirkişi derneklerimiz, son günlerde on-line eğitim, uzmanlık eğitimi, bilirkişilik eğitimi gibi sosyal medyadaki reklam şikâyetleri üzerine, kamu yararı gözeterek, aşağıdaki hususlarda kamuoyunu bilgilendirme gereği hissetmiştir.Ülkemizde 03.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03.08.2017 tarihli Bilirkişilik Yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Bilirkişilik Daire Başkanlığı” kurulmuş olup, Kanun ve Yönetmelikle verilen bilirkişilik faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere; Bilirkişilik Hizmetler Bürosu, Sicil Bürosu ve Eğitim Büroları oluşturulmuştur.


2017 yılı itibariyle Bölge Adalet Komisyonları yetki çerçevesinde Bilirkişi Bölge Kurullarında sicil kayıtları oluşturulmak suretiyle, kanun çerçevesinde belirlenen ve yönetmeliğinin 38.Maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartları belirlenmiştir.


Sosyal medyada yapılan reklam ve yayınlarda,

Adli Bilimlerde Uzmanlık, Kripto Para, Finansal Uzmanlık, Bilirkişilik, Mütalaa Raporu gibi manşetlerle yaratılan pazarlama faaliyetlerine dikkat çekmek isteriz.


Bilirkişilik, eğitimini aldığınız ve en az beş yıllık mesleki tecrübeye ulaştığınızda, 6754 sayılı kanun çerçevesinde bilirkişilik faaliyeti gerçekleştirmek isteyen, vatandaşlarımızın zorunlu Temel Bilirkişilik Eğitimini aldıktan sonra, Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilen zamanda, Bilirkişilik Bölge Kurullarına yapılacak müracaatın incelenerek kabul edilmesiyle sicil listeleri oluşturulmaktadır. Bunun dışında alınabilecek yan eğitimler ile bilirkişiler, mevcut uzmanlık alanlarını destekleyebilmektedirler. Reklamlarda karşılaştığınız uzaktan veya yüz yüze sağlanan bu tür yan eğitimler ile bilirkişilik siciline kayıt şartları sağlanamadığının bilinmesi isteriz.


“Mütalaa Raporları ile kazancınızı artırabilirsiniz” şeklinde yapılan reklam içerikleri ile gelir elde edilmesi söz konusu olmayıp, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda da belirtildiği üzere uzman görüşü bilirkişiler tarafından veya o alanın uzmanlığını ve mesleki tecrübesini kazanmış bunu belgeleyebilen bilirkişilerimizce verilebilmektedir. Bu kapsam dışında verilebilecek bilirkişi raporu, mütalaa raporu veya uzman görüşünün, H.M.K’nun 266-287.maddeleri, C.M.K’nun 62-73 maddeleri aralığında belirtilen şartlar ve sorumluluklarla, rapor düzenlemesi hükme bağlandığından, bilirkişi olmayan bir kimsenin mütalaa raporu düzenlemesi usul ve yasaya aykırıdır.Haber manşetlerinde yer alan, bilirkişiliği çok kazandıran bir meslek olarak algılatan haberlerinde gerçeği yansıtmadığını, eğitim için yetkili kuruluşların, bilirkişinin tabii olduğu kanun, yönetmelik ve disipline ilişkin tüm içeriğin, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı internet sitesi ile resmi derneklerimiz internet sitelerinde mevcut olduğunu, doğru bilgilerin bu kaynaklardan edinebileceği bilinmelidir. “www.bilirkisilerfederasyonu.org”


Ülkemizde sosyal medya gruplarında, telegram, whatsapp, facebook gibi mecralarda, Bilirkişiler Birliği, Bilirkişiler Oluşumu, Bilirkişiler Odası, Türkiye Temsilcilikleri, İl Temsilcilikleri gibi yasal olmayan birçok grupta yapılan gerçek dışı bilgi, beyan ve paylaşımları yakınen takip etmekteyiz.


Yasal mevzuatlar çerçevesinde gerek Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı nezdinde gerekse Bilirkişilerimizin temsilinde resmi sivil toplum kuruluşu olarak kabul görmüş, bölge derneklerimiz ve kuruluşunu tam kapanma süreci sonunda işbirliği içerisinde olduğumuz derneklerimizle gerçekleştireceğimiz, Bilirkişiler Federasyonumuzca takip edildiğinin bilinmesini isteriz.


Bilirkişilik bir meslek olmayıp, kamu görevidir. Bu sebeple, birlik, oda gibi kuruluşlarca temsili kanunen uygun değildir. Ayrıca Bilirkişiliğin meslek olarak algılanmasının, gelir elde etmek amacıyla ticari faaliyet gibi sunulmasına da karşı olduğumuzu, bilirkişiliğin adaletin tecellisi için kamu yararına yapılması gerekliliği vurgulamak isteriz. Bu sebeple bilirkişilerin temsili için, derneklerin ve bu derneklerin bir araya gelerek oluşturacakları federasyonumuz bilirkişilerimiz temsilindeki en üst sivil toplum kuruluşu olacaktır.


2021 yılı Bilirkişilik sicili kayıtlarında, Sigorta Tahkim Komisyonunca Mart ayında alınan başvuruların ardından, Pandemi sürecinin gidişatına göre, güz döneminde Adli Bilirkişilik içinde, öncelikle Temel ve Yenileme Eğitimi müfredatının oluşturulması ardından, Temel ve Yenileme Bilirkişilik Eğitimlerinin açılacağını ve ihtiyaç olan temel - alt uzmanlık alanlarına ilişkin sicil başvuruları açılacaktır.


Dünya ile birlikte ülkemizde de sağlık ve ekonomik anlamdaki bu zor süreçte, kamuoyunda farklı algılara yol açarak, yanıltıcı umutlar verici bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılan, bu eğitimlere yapılan maddi harcamaların bilirkişi olmak için bir şart olmadığının, ancak kişisel bilgi ve birikiminize katkı sağlayabileceğinin bilinmesinin, bilirkişi adaylarının bilinçlendirilmesi hususunda, hassasiyetle derneklerimiz adına tüm kamuoyu dikkatini çekmek ve duyurmak isteriz.


27.04.2021 tarihli Basın Bültenimizin PDF formatını buradan indirebilirsiniz.

BASIN-BULTENI-27-04-21_compressed
.pdf
PDF dosyasını indir • 161KB

Resmi kaynaklarımızdan en net bilgilere ulaşmak için, sitemize üye olabilirsiniz.


249 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page