top of page

Ankara Derneğimiz Daire Başkanlığında.

Değerli Bilirkişiler; Ankara Bölge Anadolu Bilirkişiler Derneği Başkanımız Sn.Erdinç ARISOY bugün Dire Başkanımız Sn. izzet BAŞARA ile bir araya gelerek son gelişmeler hususunda bilgi alışverişinde bulundular. Bu doğrultuda Erdinç Başkanımızın açıklamaları şöyle,

Öncelikle; bilindiği üzere toplumsal olarak içinde bulunduğumuz pandemi süreci dünyada ve ülkemizde hayatın tüm alanlarında etkili olmaktadır. Pandemi sürecinin etkilerini toplum olarak hissetmekte ve karar mercilerinin kararlarını da bu sürecin etkilediğini bilmekteyiz. Bu sebeple birçok alanda olduğu gibi bilirkişilik ile ilgili olarak da hep birlikte bu süreçteki belirsizliklerden ve sonuçlarında etkilenmekteyiz. Bu süreci birlikte ve sağlık içinde atlatmak birinci önceliğimizdir. Bu öncelik çerçevesinde toplumun her bireyi gibi bizlerin de gerekli hassasiyeti göstermesi ve karar mercilerine güvenerek destek olması toplumsal sorumluluk ve görevimizdir. Talebimiz üzerine, 25/08/2020 Salı günü Bilirkişilik Daire Başkanı Sayın İzzet BAŞARA’nın kabulü ile yaptığımız görüşme sonucundaki bilgilendirmelerimiz ve edindiğimiz bilgiler aşağıdaki gibidir.


Bilirkişilik Daire Başkanı Sayın İzzet BAŞARA’ya bilirkişilerin dernek çatısı altında toplanarak hareket etmesinin gerek sosyal alanda, gerekse bilirkişilik faaliyetlerinde faydalı olduğunu, derneklerin birleşerek oluşturacakları Federasyon yapısında birlik ve beraberlik içinde sistemli ve emin adımlarla ilerlendiğini, Dernekler özelinde bilirkişilerin sosyal alandaki faydaları için indirim anlaşmaları yapıldığını, bilirkişilik faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak farkındalık oluşturulduğunu, Federasyon olarak hep birlikte hareket ederek faydaların arttırılması, yapılacak çalıştay sonuçları ile ortak görüşlerin bildirileceğini ve Avrupa Birliği kapsamında projeler üretileceği hakkında bilgiler verilmiştir.


Bilirkişilik Daire Başkanı Sayın İzzet BAŞARA’dan mevcut bilirkişilerin kayıt yenileme döneminde olunması sebebiyle müfredat değişikliği ve pandemi sürecinden dolayı yaşanacak gecikmelerden bilirkişilerin bir hak mahrumiyeti veya mağduriyet yaşamasının mümkün olmayacağı ve bilirkişilerin bu konuda rahat olmaları gerektiğinin, yeni bilirkişi başvuruları ve yenileme eğitim ve başvuru tarihlerinin henüz belirlenmediği ancak gündemlerinde olduğu bilgisi alınmıştır. Bilirkişi Temel ve Yenileme eğitimlerinin müfredat değişikliği yapıldıktan sonra online veya yerinde yapılacak eğitimler ile olabileceğini ancak bu durumun belirlenmediğini önümüzdeki günlerde yaşanacak gündem ve gelişmelere göre belirleneceği bilgisi alınmıştır.

Bilirkişi yeni kayıtları ile ilgili olarak genel bilirkişi kabulü olabileceği gibi sadece bilirkişi ihtiyacı olan uzmanlık alanlarında da yeni kabul açılabileceği, durumun gündemlerinde ancak henüz değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmiştir. Bilirkişiliğe kabul usul ve esasların belirlenmesinin de değerlendirildiğini belirtmiştir. Bilirkişi uzmanlık alanları ve ek uzmanlık alanlarının eklenmesi ve değişikliği ile ilgili olarak da yine aynı şekilde yöntemin ve tarihin gündeme göre belirlenerek duyurulacağı bilgisi alınmıştır. Bilirkişilerin kendilerine yapılan görevlendirmelerde, görevlendirmenin 6100 Sayılı HMK Madde 273 uyarınca mahkemelerce yapılması gerektiği bu şekilde yapılmayan görevlendirmelerde yaşanacak sorunlarda amir hüküm maddesi gereği görevlendirmenin talep edilmesi gerektiğini belirtmiştir.


Bilirkişilerin, düzenlemiş oldukları raporların hükme esas alınması halinde sorumlulukları olduğunu, bu sorumlulukları çerçevesinde oluşan zararın tespit edilmesi halinde devlet tarafından zararın ödeneceğini ve sonucunda tespit edilen zararın devlet tarafından bilirkişiden rücu edileceğinin 6100 Sayılı HMK Madde 285 uyarınca belirlenmiş olduğunu, Yargıtay tarafından da onandığını ve uygulandığını, bilirkişiliğin sorumluluk gerektirdiğinin bilincinde olunmasını belirtmiştir. Bilirkişi Kimlik kartları ile ilgili olarak somut kimlik kartlarının verilmesinin gündemde olmadığını, ancak online kimlik belgesi olabilmesinin değerlendirmede olduğunu belirtmiştir. Bilirkişilerin, UYAP Bilirkişi Portalını, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemini (UETS) ve e-Bilirkişi aplikasyonunu aktif olarak kullanmalarının önemli olduğunu belirtmiştir.


Bilirkişilerin sıklıkla şikayet edildiğini ve şikayetlerin olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandığını, gereği halinde bilirkişilere uyarı ile geçici men veya listeden çıkartılma cezalarının verildiğini belirtmiş olup, tarafımızdan yapılan bilirkişilerin şikayet edilmesi sırasındaki prosedürlerin belirlenmesi ve yerinde olmayan şikayetlerin ciddi maddi ve zaman kaybına yol açtığı belirtilmiş, şikayet prosedürlerinin gereksiz maliyet ve zaman kaybına yol açmaması için belli kural ve şartlara bağlanması talep edilmiş olup, durumun değerlendirileceği bilgisi alınmıştır.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page