top of page

Adalet Bakan Yardımcımızla İstişare

Yargıda reform adımları İnsan Hakları Eylem Planı'yla, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde sunulacak yeni yargı paketleriyle 11 ilke, 9 amaç ve çok sayıda hedef faaliyet içerisinde yer alan Bilirkişilik Uygulamaları ilişkin reformlar mevcut. Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu, 9 Bölge Bilirkişiler Derneği ve bu derneklerin temsilcilerinden oluşan heyetin Adalet Bakan Yardımcısı Sn. Zekeriya BİRKAN ile 12 Mart’ta Adalet Bakanlığında yapılan görüşmeler çerçevesinde istişare edildi.

Heyet Başkanı Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanımız Sedat URKAYA açıklamaları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı’mızın altını çizerek önemle bahsettiği Bilirkişilik Faaliyetlerinin bir kamu görevi olduğunu, bu alanda yaşanan suiistimal ve aksaklıkların Adalet’in tesisinde gecikmelere, ekonomikliğinin artmasına ve süreçlerin uzamasına neden olmaktadır. Bizler üç yıldır sahada yürüttüğümüz dernek faaliyetleri, eğitim programları ve işbirliklerimiz ile sürece katkıda bulunmaktayız.


İllerdeki yerleşik bilirkişilerimizin karşılaştıklarını sorunların derlenmesi, filtrelenmesi, görüş ve taleplerinin alınarak aktarılması anlamında da yerel ve ulusal olarak güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak bilirkişilerimizin daima yanında olma gayreti içerisindeyiz. Amaçladığımız bu temsil görevinin, bilirkişiliğin adaletin tesisindeki rolüne, saygınlığına güvenilirliğine, bilirkişilerimizin bilinçli ve adil olarak mesleki bilgi birimlerini ilim, bilim ve fenne dayalı teknik işlevsellikleri, gerçek uzmanlık ve alt uzmanlık alanlar kapsamında bir kamu görevi niteliği ile gerçekleştirmeleri tarafındayız. Bilirkişilerin bilgi birikimlerini adaletin tesisi için daha hızlı daha doğru ve en adil şekilde sunmaları için çalışmalar yaparak bilirkişilerinde hak ve menfaatlerinin iyileştirilmesi için çalışacağız.


Son günlerde ulusal medyada yer alan suiistimal haberlerini üzüntü ve esefle karşıladığımızı da belirterek, bilirkişilerin saygınlığına leke sürecek her kişi kurum ve yaklaşımın karşısında olacağız. Bilirkişiliğin işlevinin yeniden tesis edildiği reform paketiyle gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek düzenlemelerin yakın takipçisi ve katkı sağlayıcısı olmaya devam edeceğiz.


Bilirkişilerimiz için hazırladığımız sosyal projelerimiz, güçlü bir STK çatısı ile temsil yetisi amacımızla organize ettiğimiz birlik ve beraberliğin tesisi ile gerçekleşeceğine inandığımız reformlarla, ülkemizde adaletin tesisinde önemli ve saygın bir bilirkişilik faaliyetinin oluşumunu ve yürürlüğünü, meslek algısını, kamu faaliyeti görevi olarak yeniden yapılandırabileceğiz.


Faaliyette bulunan bölge derneklerimizle federasyonumuz bünyesinde oluşturacağımız 81 il temsilciliklerimizle hedeflediğimiz ortak amaçlarımız doğrultusunda bilirkişilerimiz adil dosya dağılımları, disiplin ve işleyişte karşılaştıkların sorunlarla, devletimiz ile daire başkanlığımızın hassasiyetleri doğrultusunda sahadaki takipçisi olacağız.

17 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page